U bent hier: Home / Missie: kennis- en technologietransfer

Missie: kennis- en technologietransfer

KU Leuven Research & Development (LRD) is de tech transfer dienst (technology transfer office - TTO) van de Associatie KU Leuven. LRD wil de overdracht van kennis en technologieën tussen de Associatie KU Leuven en het bedrijfsleven en de maatschappij te bevorderen.

KU Leuven Research & Development (LRD) is de tech transfer dienst (technology transfer office - TTO) van de Associatie KU Leuven. Al sinds 1972 slaat LRD bruggen tussen wetenschap en bedrijfswereld. Door kennis en technologieën te laten doorstromen naar de samenleving, bevordert LRD de impact van onderzoeksresultaten op het leven van mensen wereldwijd. LRD heeft een solide ervaring op het vlak van onderzoekssamenwerking, het beheer van octrooien en licenties, de oprichting van spin-off bedrijven en kennis-gedreven regionale ontwikkeling. LRD ondersteunt onderzoekers doorheen het volledige traject van kennis- en technologietransfer en helpt hen om het maatschappelijk en economisch potentieel van hun onderzoek maximaal te benutten.

Binnen LRD omvat kennis- en technologietransfer de volgende activiteiten:

  • Onderzoekssamenwerking: Bedrijven wenden zich vaak tot de universiteit om een deel van hun R&D-noden te beantwoorden. Wanneer onderzoekers samenwerken met bedrijven stellen juristen van LRD evenwichtige samenwerkingsakkoorden op. In het geval van Europese consortiumprojecten bieden de EU-adviseurs van LRD administratieve, financiële en juridische ondersteuning gedurende de volledige looptijd van het project;
  • Beheer van intellectuele eigendom: LRD helpt onderzoekers om hun intellectuele eigendom te beschermen en geschikte strategieën te bepalen om de intellectuele eigendom van de universiteit over te dragen naar de bedrijfswereld;
  • Oprichting van innovatieve spin-off bedrijven: LRD geeft onderzoekers professioneel advies tijdens de oprichtingsfase van het spin-offbedrijf en begeleidt hen bij de omzetting van een idee naar een volwaardige onderneming. LRD voorziet onderzoekers die een eigen bedrijf willen opstarten ook van het nodige zaaikapitaal, onder meer via het Gemma Frisius Fonds van de KU Leuven, en zoekt samen met hen geschikte bureau- en laboratoriumruimte in één van de Leuvense incubatoren (I&I Leuven, Bio-incubator Leuven) en wetenschapsparken;
  • Bevordering van kennisgedreven ondernemerschap en innovatie via netwerkinitiatieven zoals Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle), technologieclusters zoals DSP Valley en multidisciplinaire onderzoekscentra zoals Leuven – Materials Research Centre;
  • Ondersteuning van regionale ontwikkeling: In nauwe samenwerking met de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant, en de Vlaamse en Europese overheid ondersteunt LRD de uitbouw van een gunstige omgeving voor kennisgedreven ondernemerschap en innovatie. LRD is actief betrokken bij Leuven Mindgate, dat Leuven internationaal op de kaart zet als één van Europa's meest vooraanstaande regio's voor high-tech ondernemerschap en innovatie. Ook maakt Leuven deel uit van het grensoverschrijdende ELAt-netwerk dat de kennisregio’s Eindhoven, Leuven en Aken met elkaar verbindt tot een Europese technologische topregio.