U bent hier: Home / Intellectuele eigendom / Octrooiprocedure / Internationale PCT-aanvraag

Internationale PCT-aanvraag

 1. Melding
 2. Prioritaire octrooiaanvraag
 3. Internationale PCT-aanvraag
 4. Nationale/Regionale fase

 

Voor het einde van het prioriteitsjaar dient er actie te worden ondernomen met betrekking tot de prioriteitsaanvraag om te voorkomen dat de hieraan verbonden rechten vervallen. De meest voor de hand liggende werkwijze om de betreffende aanvraag verder te zetten, is de indiening van een internationale PCT- octrooiaanvraag . De PCT (Patent Cooperation Treaty) fase duurt 18 maanden en bestaat in essentie uit twee fases:

 1. Een eerste fase bestaat uit de indiening en de aanvraag van een onderzoeksrapport dat verplicht is, en dus leidt tot een onderzoeksrapport. 
 2. Een tweede fase bestaat uit de aanvraag van het onderzoek ten gronde en kan als facultatief worden beschouwd. De aanvraag voor het onderzoek ten gronde moet binnen 22 maanden na de prioriteitsdatum ingediend worden of 3 maanden na ontvangst van het officieel onderzoeksrapport indien dit na deze datum valt.

 

De combinatie van beide documenten biedt een goede basis om de octrooieerbaarheid van de uitvinding te beoordelen en biedt tevens 18 maanden extra bescherming en tijd om een industriële partner te zoeken vooraleer de (dure) nationale/regionale fases van de aanvraag worden ingeleid. De PCT-octrooiaanvraag wordt 18 maanden na de prioriteitsdatum gepubliceerd door de octrooiinstantie.
 

tijdslijn3


Met de indiening van een PCT-octrooiaanvraag is een kost (zie onder) verbonden die in regel door de onderzoeksgroep/divisie gedragen wordt. Het is de bedoeling dat het prioriteisjaar optimaal benut wordt om eventueel resterende vraagtekens (zoals bijvoorbeeld: grootte van de markt, commerciële toepassing, octrooieerbaarheid,…) weg te werken (onder meer door middel van aanvragen van search rapport, bevraging potentiële licentienemers, marktstudie…) om zo meer duidelijkheid te verschaffen vóór indiening van de PCT-octrooiaanvraag (en dus het maken van additionele kosten).

 

In voorbereiding van het uitschrijven van een PCT-octrooiaanvraag is het belangrijk dat u ons volgende informatie bezorgt:

 • Bijkomende gegevens/resultaten die bekomen werden na de indiening van de prioriteitsaanvraag: Aangezien de octrooitekst ondersteunend is voor de claims en voor de afdwingbaarheid van de uitvinding, is het uiterst belangrijk dat alle nieuwe gegevens alsnog in de octrooitekst verwerkt worden. Na het indienen van de internationale aanvraag kan de octrooitekst immers niet meer aangepast worden.
 • De (geplande) publicaties van uw onderzoeksgroep die verband houden met de octrooiaanvraag: Om goed in te schatten wat de mogelijkheden zijn in een octrooidossier is het erg belangrijk een goed inzicht te krijgen in alle informatie die ermee verband houdt en die publiek beschikbaar is. Daarom willen we u vragen om aan te geven wat u zelf reeds gepubliceerd hebt, inclusief de publicaties die verschenen zijn na de prioriteitsdatum.  Ook is het steeds nuttig ons attent te maken op publicaties van derden die u in dit kader relevant acht.
 • Ten laatste bij de indiening van de PCT-octrooiaanvraag moeten de uitvinders geïdentificeerd zijn. Hiervoor stelt LRD een formulier ter beschikking dat door alle uitvinders ondertekend moet worden.

Om ons toe te laten voldoende tijd en aandacht aan het dossier te besteden vragen we u om ons ten laatste 1 maand voor het verstrijken van het prioriteitsjaar de bovenstaande informatie te bezorgen en ons te contacteren om de voortgang van de octrooiaanvraag te bespreken.


Schatting van de kosten

Hieronder vindt u een schatting van de kosten voor de fases van de PCT-procedure. Dergelijke kosten worden in regel door de onderzoeksgroep/divisie gedragen.

 1. Indiening + aanvraag onderzoeksrapport (zonder onderzoek ten gronde): Om op een geldige wijze de prioriteit van een prioritaire indiening op te roepen in een PCT-octrooiaanvraag moet deze binnen 1 jaar na de prioriteitsdatum  in een reguliere octrooiaanvraag verder gezet worden. Hiervoor wordt beroep gedaan op een externe octrooigemachtigde. De hieraan verbonden kosten kunnen oplopen tot ongeveer 10.000 euro (en in uitzonderlijke gevallen zelfs tot 15.000 euro).
 2. Onderzoek ten gronde: De aanvraag voor het onderzoek ten gronde moet binnen 22 maanden na de prioriteitsdatum ingediend worden of 3 maanden na ontvangst van het officieel onderzoeksrapport indien dit na deze datum valt. Er dient een bedrag van ongeveer 4.000 euro voorzien te worden. Hoewel deze kost als facultatief kan worden beschouwd, willen we er wel op wijzen dat via dergelijk onderzoek ten gronde de slaagkansen van de octrooiaanvraag in de nationale/regionale fase beter ingeschat kunnen worden.

 


Intellectuele eigendom aan KU Leuven: de regeling met betrekking tot de intellectuele rechten die rusten op onderzoeksresultaten die aan de KU Leuven worden verwezenlijkt, vind je terug in het reglement betreffende intellectuele rechten op onderzoeksresultaten.