U bent hier: Home / Europese overheidsfinanciering

Europese overheidsfinanciering

Binnen KU Leuven Research & Development (LRD) houdt een afdeling zich bezig met onderzoeksprojecten die Europese subsidies krijgen. Zo beheert LRD ook projecten van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en Horizon 2020.

Wat doen we?

De afdeling Europese Overheidsfinanciering van KU Leuven Research & Development (LRD) houdt zich specifiek bezig met projecten binnen Europese kaderprogramma’s (KP7, Horizon 2020) en andere projecten die door Europa worden gefinancierd, zoals EFRO en Interreg-projecten. Aanbestedingen van Europese instellingen worden opgevolgd door de afdeling Vlaamse en Federale Overheidsfinanciering van LRD.

 

KP7 en Horizon 2020

Onderzoeker flesjes laboLRD ondersteunt coördinatoren en partners van de Associatie KU Leuven en UZ Leuven in het beheer van KP7 en Horizon 2020-projecten. Horizon 2020, de opvolger van het Zevende Kaderprogramma, is het nieuwe ambitieuze programma van Europa voor de subsidiëring van onderzoek en innovatie (met inbegrip van het vroegere CIP). Gedurende de periode 2014-2020 zal de Europese Commissie bijna 80 miljard euro investeren in onderzoek. Meer informatie over Horizon 2020, het werkprogramma en alle oproepen vindt u op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) en de EU Participant Portal.

 

EFRO en Interreg-programma's 

EFRO en Interreg zijn communautaire initiatieven van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Doel is de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken aan de hand van een meer intensieve grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking en een evenwichtige ontwikkeling van het EU-gebied.
 
KU Leuven heeft aan verschillende projecten van Interreg III en Interreg IV deelgenomen. KU Leuven Research & Development (LRD) ondersteunt onderzoekers in deze projecten op financieel, juridisch en administratief vlak. Het volgende programma loopt van 2014 tot 2020. LRD zal ook deze projecten ondersteunen. Als u financiële, juridische of administratieve vragen heeft, raden wij u aan met ons contact op te nemen.


Contact