U bent hier: Home / Juridische dienst / Juridische Dienst - Wat doen we?

Juridische Dienst - Wat doen we?

 • Heb je interesse om samen te werken met een bedrijf?
 • Wil je onderzoek opstarten met andere onderzoeksinstellingen?
 • Wens je diensten of onderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksgroep van KU Leuven? Of wil je overgaan naar een contract, in geval je al in contact bent geweest met de betrokken onderzoekers?
 • Heb je vragen over regelgeving in het kader van R&D of valorisatie-activiteiten?
 • Wil je ondersteuning inzake budgetopmaak of prijsafspraken?
 • Heb je graag een juridische kijk op de bescherming van je onderzoeksresultaten, je publicatievrijheid, ...?

 

Je kan hiervoor terecht bij het juridisch team van LRD!

Wij bieden advies op maat en gespecialiseerde juridische ondersteuning in het onderhandelen, nakijken en opstellen van overeenkomsten voor consultancy, dienstverlening, gefinancierd onderzoek en R&D samenwerkingen. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de andere afdelingen binnen LRD (o.a. de Financiële dienst, dienst Intellectuele Eigendom en Europese Projecten).

Aarzel dus niet om contact op te nemen (voor overeenkomsten bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium).

 

Praktisch

Wil je een overeenkomst laten opstellen of evalueren? Bezorg Sophie Boni of Katrien Vanden Driessche dan in een zo vroeg mogelijke fase van het onderhandelingsproces de volgende informatie:

 • Contact- en adresgegevens van uw partner(s), alsook het btw-nummer;
 • Onderwerp van het project en een beschrijving ervan (bv. technische bijlage);
 • Omschrijving van de ter beschikking gestelde expertise, materialen of technologie;
 • Financiële voorwaarden (inclusief personeelskost, kostprijs van materiaal, andere kosten en overhead, exclusief btw) en een betalingsschema;
 • Duur van het project;
 • Eventuele afspraken over intellectuele eigendom of publicaties.

 

Overeenkomstig de volmachtenregeling van de universiteit worden alle dienstverleningsovereenkomsten van LRD ondertekend door de algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder van LRD. Hierover vindt u meer informatie in de volmachtenregeling. De projectleider tekent eveneens mee 'voor akkoord' zoals het intern reglement dienstverlening voorschrijft.